Grote of kleine hoeveelheden Theo Heijmans afvalcontainers heeft hiervoor goedkoop en makkelijk in gebruik zijnde oplossingen.

Grotere (bouw) projecten >35m3

Voor grotere hoeveelheden asbest heeft Theo Heijmans speciale asbest containerzakken. Deze asbestcontainer met gesloten containerzak kunt u bestellen via onze kantoor. Theo Heijmans afvalcontainers biedt de mogelijkheid om alles te regelen voor verwijderen van grote asbest daken > 35 m2.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

• Uitvoeren van een asbestinventarisatie; ( deze is nodig voor aanvragen van sloopvergunning)
• Controleren van het inventarisatierapport
• Invoeren Landelijk Asbestvolgsysteem
• Melding doen aan toezichthoudende instanties (gemeente, Inspectie SZW en de certificerende instelling)
• Veiligheidsvoorzieningen treffen
• Asbestverwijdering door erkend bedrijf
• Vrijgave laten geven door een geaccrediteerd laboratorium
• Oplevering
• Afvoeren van de asbesthoudende dakbedekking
• Opsturen van de stortbon en het vrijgaverapport

Waar u normaal gesproken tijdens een project contact heeft met verschillende bedrijven, bieden wij u één aanspreekpunt. Hierdoor voorkomt u problemen met planningen die op elkaar moeten worden aangesloten. Theo Heijmans Afvalcontainers kunt u scherpe en marktgerichte prijzen bieden.

Kleine (particuliere) projecten <35m3

Onder bepaalde voorwaarden mag een particulier in veel gemeenten 35 m² aan bepaalde asbesthoudende materialen verwijderen en afvoeren, dit moet wel altijd gemeld worden bij de desbetreffende gemeente. Asbest is een gevaarlijke stof, maar pas schadelijk als het breekt en de vezels los komen. Als u zelf asbest wilt verwijderen en of afvoeren bieden wij de speciale dubbelwandige asbest big bag hiervoor aan, deze asbest big bag van Theo Heijmans is goedkoop, makkelijk in gebruik en eenvoudig op te laten halen door ons.

Een Theo Heimans asbest big bag is geschikt voor 20 a 25 golfplaten, deze asbest big bag kunt u bestellen via onze website (kost € 25,- incl. btw) waarna u deze bij ons kunt afhalen of laten bezorgen op de zaterdagmorgen.
Nadat u de asbest big bag gevuld en goed afsloten heeft kunt u deze via onze website op laten halen voor all-in tarief van € 145,- Ophalen van asbest big bag worden alleen op de maandag verzorgd voor dit tarief. De asbest big bag moet wel zo geplaatst zijn dat wij met kraanauto er makkelijk bij kunnen komen, binnen 5 meter van de openbare weg, of deze moet op een brede oprit liggen waar wij makkelijk bij kunnen komen. Na ophalen ontvangt u de betaalde factuur als bewijs dat u het asbest correct heeft afgevoerd.

Heeft u vragen of moeite met kiezen?

Neem contact met ons op